Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2021
Εσωτερικός Έλεγχος στους ΟΤΑ

Εσωτερικός Έλεγχος στους ΟΤΑ

Η εφαρμογή συστήματος και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης γενικότερα, προβλέπεται εδώ...

Page 1 of 26 1 2 26